Comisión científica

O Servizo de Consultoría Estatística conta cun Director.
Tamén se crea unha Comisión Científica, da que forman parte o Director do Servizo e outros membros a proposta do Director do Servizo de Consultoría Estatística. Neste caso, a constitución da comisión é a seguinte:


COMISIÓN CIENTÍFICA

Director do Servizo:

Membros da Comisión:

Carmen M. Cadarso Suárez.
Manuel Febrero Bande.
Luis Alberto Ramil Novo.

 

Organigrama do Servizo de Consultoría Estatística