Ligazóns

  • Institucións
    • CIRS (International Center for Scientific Research)
    • INE (Instituto Nacional de Estadística)
    • IGE (Instituto Galego de Estatística)
    • IMS (Institute of Mathematical Statistics)
  • Sociedades
    • AMS (American Mathematical Society)
    • EMS (European Mathematical Society)
    • RSME (Real Sociedad Matemática Española)
    • SEIO (Sociedad de Estadística e Investigación Operativa)
    • SEMA (Sociedad Española de Matemática Aplicada)
    • SGAPEIO (Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións)
    • SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)